กระบวนการผลิต

zd

การโม่

zd (2)

การขึ้นรูป

Z yt

การอบแห้ง

zd (3)

การตรวจครั้งที่ 1

zd5

จบ

zd6

ตรวจครั้งที่ 2

zd7

กระจก

การตรวจสอบครั้งที่ 3

การตรวจสอบครั้งที่ 3

ยิงเงา

ยิงเงา

การตรวจครั้งที่ 4

การตรวจครั้งที่ 4

ตรวจครั้งที่ 5

ตรวจครั้งที่ 5

การตรวจสอบและบรรจุภัณฑ์

การตรวจสอบและบรรจุภัณฑ์


  • facebook
  • ลิงค์อิน
  • ทวิตเตอร์